Zákon o odpadoch

Viete aké povinnosti musíte plniť zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok?

Naše služby ponúkame pre tieto právne subjekty

Viete aké povinnosti musíte plniť zo zákona o odpadoch, keď vám z výroby vzniká odpad a aké povinnosti zo zákona o obaloch, keď balíte svôj tovar do obalov?

Kontaktujte nás a pomôžeme vám včas
predísť zbytočným pokutám!

Partneri